مهاجرت مهاجرت .

مهاجرت

ويزاي افراد خاص


ويزاي EB1 ويزاي مهاجرتي افراد خاص به امريكا مي باشد. اين ويزاي براي مهاجرت كساني مي باشد كه داراي استعداد ها و توانايي هاي خاص و شگفت آور مي باشند. اين توانايي و استعدادها مي تواند در زمينه هاي مختلف علوم تجربي و هنر و تجاري و ورزشي و يا آموزش و پرورش باشد. 
معيارهايي خاصي براي دريافت اين ويزا توسط قوانين مهاجرتي تعريف گرديده است. كه در واقع فرد بايد اثبات نمايد كه مهارت او در سطح جهاني و بين المللي مود قبول مي باشد كه بهترين راه اثبات اين موضوع اين است كه فرد به جهت داشتن اين استعداد خاص و مهارتش از سوي يك مركز و يا سازمان بين المللي تقدير شده باشد. داشتن اين مدرك جهت اثبات تونايي فرد كار آساني نمي باشد، بدين جهت روش هاي ديگري نيز جود دارد : از جمله مدركي پايين تر از مورد مذكور كه توانايي او را اثبات نمايد و يا تأليف مقالاتي و چاپ آن ها در انتشارات و مجله هاي معتبر بين المللي، داشتن جوايزي ارزنده در سطح ملي يا بين المللي يا مداركي كه عضويت فرد را در يك هيأت داوران براي دريافت يك پاداش بزرگ اثبات نمايد. جهت دريافت ويزاي افرا خاص نيازي به پذيرش كاري نمي باشد. به طور كلي مي توان گفت شرايط قبولي در اين ويزا سخت مي باشد و نياز به اين امر دارد كه فرد بتواند ثابت نمايد كه جزو معدود افرادي است كه  دراي اين استعداد و توانايي مي باشد.

 

ويزاي EB1 به سه گروه از افراد تعلق مي گيرد:
ويزاي EB-1A:

افراد با توانايي هاي فوق العاده اي در زمينه هاي هنر و علوم و تجارت و ورزش و يا آموزش و پرورش كه اين توانايي آن ها مورد استقبال ملي و بين المللي قرار گرفته باشد. 
ويزاي EB-1B :

اساتيد و محققان ممتاز با حداقل 3 سال سابقه تدريس كه با دستاورد هاي خود در يك رشته  خاص دانشگاهي مورد تقدير قرار گرفته باشند باشد كه به صورت استاد دائم به يكي از دانشگاه هاي امريكا انتقال يابند.
ويزاي EB-1C:

برخي از مديران شركت هاي خارجي كه اين افراد بايد حداقل يك سال در شركتي كه اكنون در امريكا فعال است، استخدام شده باشند.

شرايط ويزاي EB-1A(دسته اول)افراد با توانيي ها و استعدادهاي خاص:
داشتن سه مورد از ويژگي هاي زير الزامي مي باشد:
•    دريافت جوايز ملي يا بين المللي  ومدراكي براي ثبات آن همانند مؤفقيت در المپيادها و...
•    تأليف و انتشار مقالاتي در نشريات و مجله هاي معتبر بين المللي
•    مدرك داوري متقاضي درباره فعاليت ديگران در رشته مورد نظر به صورت انفراد و يا گروهي 
•    مدركي مبني بر عضويت فرد در نهادهاي مربوط به رشته خود 
•    مدركي مبني بر اثبات خدمات علمي ويا هنري و ورزشي و ... فرد 
•    مدركي مبني بر نمايش آثار او در نمايشگاه ها
•    مدركي مبني برمديريت يا تصدي گري او در يك نقش كليدي در يكي از نهادهاي ممتاز
•    مدركي مبني بر اثبات در آمد بالاي فرد در رشته مورد نظر نسبت به ديگران
•    مدركي براي اثبات مؤفقيت ها ي تجاري فرد در هنرهاي نمايشي
اين نوع ويزا معمولاً به حد نصاب ظرفيت خود نمي رسد و تغيير اين ويزا به  ويزاي Eb1 بهراحتي امكان پذير ميباشد.


مزاياي اين ويزا:
در اخذ اين نوع ويزا نيازي به داشتن پيشنهاد كاري از سمت يك كافرما وجود ندارد . نيازي به مجوز كار وجود ندارد. صدور اين ويزا سرعت بيشتري نسبت به صدور ويزاهاي كاري ديگر دارد. نيازي به مدرك زبان وجود ندارد.نيازي به ارائه مدرك تحصيلي وجود ندارد. هم چنين شرايط سني نيز در اين ويزا وجود ندارد.
بايد توجه داشت كه اخذ ويزاي نوع اول در صورتي كه فرد يك جايزه بين المللي نبرده باشد بسيار سخت ميباشد، چرا كه طبق قوانين مهارت فرد بايد در سطح ملي و بين المللي مورد اعتبار باشد.

شرايط ويزاي EB-1B(دسته دوم) محققان و اساتيد برجسته:
ويزاي اساتيدو محققان ممتاز نيز  كه ويزاي EB-1B يا EB-OR شناخته مي شود جزو ويزاهاي كاري شناخته مي شود كه فرد و مؤسسه اي كه قرار است فرد در آن استخدام يابد، بايد مداركي را براي اين ويزا آماده نمايد.
در مدراكي كه فرد ارائه مي نمايد بايد مداركي دال بر اثبات توانايي هاي فوق العداه اي او وجود داشته باشد هم چنين بايد فرد سه سال سابقه تدريس داتشه باشد.
فرد متقاضي از 6 شرط زير حداقل بايد داري 2 شرط باشد:
•    دريافت جوايز معتبر به دليل دستاوردهاي برجسته او
•    عضويت فرد در نهادهايي كه عضويت در اين نهادها احتياج به دستاوردهاي معتبر ملي و بين المللي دارد و مدراكي مبني بر اثبات اين عضويت
•    مداركي مبني برانتشار مقالاتي توسط ديگران درمورد دستاوردهاي علمي فرد متقاضي كه در نشريات تخصصي منتشر شده باشد 
•    دستاوردهاي علمي و دانشگاهي فرد در رشته مورد نظر.
•    تأليف كتاب يا مقالات دانشگاهي در نشريات پژوهشي  معتبر بين المللي


شرايط ويزاي EB-1C(دسته سوم)مدير شركت هاي چند مليتي:
در اين ويزا كارفرما بايستي براي كاركنان خود در يك شركت امريكايي كه در خارج از امريكا فعاليت مي كردند تقاضاي ويزا نمايد و اين امر اثبات گردد كه بين متقاضي و كارفرمايي امريكايي رابطه اي وجود دارد كه اين كارفرماي امريكايي شريك و يا زير مجموعه و يا شركت مادر شركتي است كه در خارج از امريكا فعاليت مي كند و كارفرماي فرد مقاضي همان كارفرماي امريكايي و يا كارفرمايي است كه با كارفرماي امريكايي رابطه دارد.
متقاضي بايد دراي شرايط زير باشد:
•    فرد متقاضي بايد مديرعامل ويا مدير اجرايي  شركت خارجي بوده باشد
•    در يك شركت شناخته شده ي چند مليتي كه دراي شعبه اي در امريكاست فعاليت نمايد.
•    او بايد حداقل به مدت يك سال در 3 سال كذشته در شركت مزبور مشغول به كار بوده باشد
•    كارفرماي امريكايي و كارفرماي خارجي بايد حداقل يك سال سابقه شراكت داشته باشند.
در ضمن اين افراد به مجوز كار احتياجي ندارند.

براي اطلاع از شرايط كاري هر كشور ميتوانيد به مطالب درج شده در شرايط كاري هر كشور را مطالعه نماييد و يا با مشاوران ما در موسسه بين المللي راد تماس بگيريد و از راهنمايي هاي آنان استفاده كنيد .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۰ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۳۰:۰۹ توسط:مينا موضوع: نظرات (0)

مهاجرت كاري چيست


همان طور كه در مقاله مهاجرت گفته شده ، مهاجرت عبارت است از جابجايي از يك منطقه به منطقه ديگر براي زندگي بهتر يا پيدا كردن شرايط بهتر. 
يكي از علل مهاجرت افراد يافتن شغل و كار بهتر است كه افراد به دليل اين كه در منطقه خود شغل مناسب خود را نيافته اند يا گمان ميكنند كه در منطقه ديگر ميتوانند شغل مناسبتري بيابند تصميم به مهاجرت ميگيرند . امروزه يكي از علل شايع مهاجرت نيز همين مسئله ميباشد . كه افراد براي يافتن شغل بهتر به كشوري ديگر مهاجرت ميكنند.


امروزه تعدادي از كشورها مانند استراليا ، كانادا ، دانمارك به نيروهاي متخصص احتياج دارند و هر ساله بر طبق شرايطي كه اعلام ميكنند تعدادي از افراد را جذب ميكنند. شايد به جرات بتوان گفت كه مهاجرت كاري بهترين نوع مهاجرت ميباشد كه شخص با برنامه قبلي براي كار كردن و زندگي و اقامت در كشوري، ويزاي آن كشور را دريافت ميكند.
بايد توجه داشت كه دريافت ويزاي كاري با محدوديتهايي نيز مواجه ميباشد . به عنوان مثال براي دريافت ويزاي كاري در بسياري ازكشورهاي اروپايي بايد مراحل بسيار سختي را پشت سر بگذاريد. به اين صورت كه اگر در يك كشور اروپايي يك كارفرما به نيروي كاري احتياج داشت ابتدا بايد در كشور خود به مدت 3 ماه  براي استخدام فرد مورد نظر آگهي عمومي دهد اگر شخص موردنظر را نتوانست جذب كند و كسي براي شغل مورد نظر مناسب نبود ، اين آگهي به مدت 3 ماه ديگر در اتحاديه اروپا اعلان ميشود و باز در صورتيكه كه فرد مناسب برگزيده نشد ؛ شخص ديگري مثلا از ايران ميتواند شغل را به دست آورد . كه بسيار ساده است كه اين مسئله كمي دور از ذهن ميباشد . بسياري از متقاضيان كار در كشورهاي پيشرفته اين سوال را ميپرسند كه براي يافتن كار چه بايد كرد . در جواب بايد بگوييم كه در اين حالت بهتر راه حل اين است كه ابتدا به روشي مانند مهاجرت تحصيلي وارد كشور مورد نظر خود شويد تا بعد از تحصيل در يك مقطع تحصيلي يا در حين تحصيل بتوانيد كار مناسب را بيابيد .
براي اطلاع از شرايط كاري هر كشور ميتوانيد به مطالب درج شده در شرايط كاري هر كشور را مطالعه نماييد و يا با مشاوران ما در موسسه بين المللي راد تماس بگيريد و از راهنمايي هاي آنان استفاده كنيد .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۰۵:۱۸ توسط:مينا موضوع: نظرات (0)